Dovana.lt privatumo politika

2018-01-11 redakcija

 

Dovana.lt privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia sąlygas, kaip yra naudojama interneto prekybvietės Dovana.lt (toliau - Dovana.lt) su lankytojais (toliau - Lankytojai) susijusi informacija ir taisykles, kurių Dovana.lt Lankytojas privalo laikytis.

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą su Dovana.lt Privatumo politika, kai jis apsilanko Dovana.lt ir pasirodžius Cookies (sausainiukų/ slapukų) pranešimui su juo sutinka paspausdamas mygtuką "Sutinku".  Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Dovana.lt, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Dovana.lt teikiamų paslaugų.

 

Renkama informacija

Dovana.lt, teikdama Jums paslaugas, gali rinkti, kaupti ir naudoti tokius asmens duomenis:

 • informaciją, kurią Jūs pateikiate UAB „Savaitė“, juridinio asmens kodas 124712523, Laisvės pr. 60, Vilnius (toliau - Atstovas), registruodamiesi ir (ar) pirkdami Dovana.lt, įskaitant vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, pristatymo adresą, lytį, gimimo datą bei kitą informaciją, kurią Pirkėjas savanoriškai pateikia Dovana.lt;

 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Dovana.lt, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Dovana.lt laiką ir datą;

 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Dovana.lt, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Dovana.lt, mes naudojame „Google Analytics“ ir kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Nepaisant to, jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir (ar) norite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el. pašto adresu info@dovana.lt.

Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis:

 • tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Dovana.lt ir teikiamomis paslaugomis;

 • Pirkimo pardavimo sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;

 • naudojantis Dovana.lt pateikiama informacija įsigytų prekių tiekimo ir pristatymo tikslais;

 • ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;

 • įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;

 • pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;

 • Siųsti mūsų naujienas ir kitą su Dovana.lt ar mūsų partnerių teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga ar gali būti įdomi, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, paspausdami interaktyvią nuorodą "Atsisakyti" gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų arba pranešdami mums elektroniniu paštu info@dovana.lt . Atsisakius gauti naujienas ir informaciją, Lankytojui/ Pirkėjui bus siunčiami tik tokie laiškai, kurie susiję su Lankytojo/ Pirkėjo inicijuotais veiksmais kaip palikto krepšelio priminimas, užsakymo pateikimo patvirtinimas, užsakymo apmokėjimo patvirtinimas, užsakymo išsiuntimas ar kiti su užsakymo įgyvendinimu arba Lankytojo/ Pirkėjo inicijuotu veiksmu susiję laiškai, šiuose laiškuose gali būti ir rinkodarinės informacijos, tačiau jų pirminis tikslas informuoti klientą apie užsakymo vykdymo eigą ar atsakyti į Pirkėjo inicijuotus klausimus/ veiksmus.

 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Dovana.lt. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų kitoms trečiosioms šalims.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

Jūsų sutikimai ir teisės

Užsiregistruodamas Dovana.lt ar kitaip naudodamasis Dovana.lt teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Dovana.lt gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Dovana.lt atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei Dovana.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Dovana.lt naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Dovana.lt. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Dovana.lt. Prieš atliekant pirkimą, Lankytojas/ Pirkėjas privalo pats įsitikinti, kad jį tenkina Dovana.lt Privatumo politika, nes užsakymo patvirtinimas reiškia sutikimą su Dovana.lt Privatumo politika.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su Dovana.lt Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti elektroniniu paštu - info@dovana.lt.